Studijní materiály pro dálkové studium

 

Předmět

Studijní materiál

(heslo = jméno tř.uč. bez diakritiky)

  PD1 PD2 PD3

Český jazyk a literatura

 

 

 

Cizí jazyk (Aj,Nj,Rj)

 

 

The most famous sights

Občanská nauka

 

 

 

Dějepis

Novověk, 19. a 20. století

 

 

Matematika

 

 

 

Práce s počítačem

Word

 

 

Ekonomika podniku

 

 

 

Účetnictví

 

 

 

Písemná a elektronická komunikace

Excel

 

 

Právo

PN

PN

 

Management a marketing

 

 

 

Psychologie

 

 

 

Chod podniku