Maturita

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 79 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 15405/2012-23, Praha 4. 7. 2012, ředitel Sportovní a podnikatelské střední školy, spol. s r.o., sady 5. května 21, 301  12 Plzeň, určuje následující:

Žáci tříd čtvrtého ročníku oboru vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2015 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek:

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Seznam okruhů
Povinná zkouška Odborné ekonomické předměty ústní zkouška
Povinná zkouška Odborné ekonomické předměty praktická zkouška   
Povinná zkouška Marketing (zaměření A) ústní zkouška
Teorie sportu (zaměření B) ústní zkouška
Informační technologie (zaměření C) ústní zkouška
Personalistika (zaměření D) ústní zkouška ---
Matematika ústní zkouška
Cizí jazyk ústní zkouška
Základy společenských věd ústní zkouška

Třetí povinnou zkoušku koná žák buď z dalšího odborného předmětu svého zaměření, nebo z matematiky, nebo z cizího jazyka (jiného, než ze kterého konal zkoušku společné části MZ) nebo základů společenských věd.

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
Nepovinná zkouška Základy společenských věd ústní zkouška
Nepovinná zkouška Matematika ústní zkouška
Nepovinná zkouška Cizí jazyk ústní zkouška

 

V Plzni 30.9. 2014

PhDr. Jan Sinkule

ředitel školy