1. ročník - studijní materiály

13.12.2012 07:04

 

Předmět

Studijní materiál

1.ročník

Český jazyk a literatura

 

Anglický jazyk

 

Německý jazyk

 

Ruský jazyk

 

Španělský jazyk

 

Francouzský jazyk

 

Základy společenských věd

 

Dějepis

 

Matematika

skripta pro 1.ročník
množiny, intervaly,
vzorce pro druhou a třetí mocninu, kvadratická rovnice,

Základy přírodních věd

fyzika,  

Tělesná výchova

 

Ekonomika a marketing

1 Předmět ekonomie 2 Potřeby
3 Motivace 4 Základní kategorie
5 Zákon klesajících výnosů 6 Dělba práce
7 HPS 8 Nabídka 9 Poptávka
10 Rovnováha na trhu
11 Nerovnováha při růstu ceny
12 Nerovnováha při poklesu ceny
13 Posuny nabídkové funkce
14 Posuny poptávkové funkce
15 Rovnováha na trhu přírodních zdrojů
16 Trh kapitálu 17 Trh kapitálu2
18 Výpočet ukazatelů
19 Zadání projektu fiktivní firma
20 Fiktivní firma představení
21 Rozpočet firmy 2012

Účetnictví a daně

 

Finanční gramotnost

 

Hospodářské výpočty

sbírky: trojčlenka, procenta, úroky

Statistika

 

Výpočetní technika

 

Hospodářský zeměpis

 

Právní nauka

Podpisový vzor jednatele
Výpis z obchodního rejstříku
Zakladatelská listina sro

Psychologie v osobnostním rozvoji

 

Psychologie v ekonomické praxi

 

Aplikovaný marketing

 

Psychologie prodeje

 

Seminář z matematiky

 

Seminář z ČJ a literatury

 

Ekonomicko-právní cvičení

 

Seminář ze základů spol.věd

 

Somatologie člověka

 

Fyziologie sportovce

 

Teorie a praxe kopané

 

Psychologie sportu

 

Hardware

 

Počítačová grafika

 

Tvorba www stránek

 

Počítačové sítě

 

Aplikovaný marketing

 

Psychologie prodeje

 

Osobnostní a sociální rozvoj

- třídnická hodina

Denní rozvrh školní individuální přípravy
Osobní předsevzetí-předměty.docx 

Ostatní