Asistentky a sekretářky na SaPSŠ

25.09.2013 17:17

V těchto dnech vrcholí na naší škole pilotní ověřování vzdělávacího programu UNIV3 „Asistent/ka, sekretář/ka“.
Kurz byl Sportovní a podnikatelskou školou připraven v rozsahu 100 vyučovacích hodin, během nichž byli účastníci seznámeni svými lektory se zajímavými tématy z oblasti administrativy a řízení firmy (lektoři: Mgr. Josef Krňoul, Ing. et Mgr. Milan Svoboda, Mgr. Martin Karlovec), zpracování dokumentů pomocí IT (lektor: Mgr. Tomáš Fulín), základy práva (Mgr. Josef Krňoul), psychologie, stolničení a společenského chování (lektoři: Mgr. Josef Krňoul, PhDr. Michal Svoboda, PhD.) 20. a 21. 9. 2013 proběhla první část certifikační zkoušky, které se zúčastnili významní hosté – krajská metodička UNIV3 Mgr. Pavla Chocholová a zástupkyně Úřadu práce ČR z pracoviště v Rokycanech paní Bc. Iveta Šimanová. Tuto část zkoušky úspěšně vykonalo deset účastníků kurzu. Oba hosté zvlášť hodnotili kvalitu znalostí, dovedností a profesionální úroveň předvedeného výkonu účastníků zkoušky. „Škoda, že se zkoušky neúčastnili zaměstnavatelé,“ konstatovala v průběhu dne paní Bc. Šimanová a dodala: „Minimálně dvěma účastnicím bych okamžitě nabídla pracovní místo!“
Celý tento zkušební víkend byl pro naši školu a její tým UNIV3 velice inspirativní a přinesl mnoho nápadů pro realizaci následných kurzů této dílčí kvalifikace. Všem účastníkům držíme palce, aby stejně úspěšně vykonali i poslední část zkoušky a zároveň nabízíme možnost vykonat zkoušku před autorizovanou osobou, jejíž statut byl naší škole Ministerstvem práce a sociálních věcí nedávno udělen.


Za školní tým projektu UNIV3
Mgr. Martin Karlovec
metodik týmu