Dálkové studium na SaPSŠ

08.06.2016 14:27

Maturita pro dospělé?

Zvolte správnou cestu!

Dálková forma vzdělávání má na Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni dlouholetou tradici. I pro příští školní rok 2016/2017 nabízí škola volná místa pro zájemce o vzdělávání v nástavbovém  oboru 64-41-L/51 Podnikání. Že nevíte, co vás tam čeká? Zveme Vás na malou exkurzi.

Poprvé škola otevřela brány vzděláníchtivým dospělým v roce 2008. Od té doby rok co rok školu opouští další úspěšní maturanti, kteří pokračují ve svých dosavadních profesích posilněni tříletými studijními zkušenostmi a množstvím nabytých informací z nelehkého maturitního vzdělávání. Škola se může pochlubit vysokým procentem úspěšnosti maturantů. Celková dlouhodobá statistika nástavbového vzdělávání hovoří o tom, že 97 % žáků korunuje své snažení vytouženým maturitním vysvědčením.

Obor vzdělávání poskytuje žákům v rámci přípravy k maturitní zkoušce všeobecné vzdělání se zaměřením na ekonomiku a příbuzné předměty, jako jsou finanční gramotnost, účetnictví a daně, právo nebo marketing. Zájemce dále čeká nebývale široká nabídka cizích jazyků. Mohou volit mezi ruštinou, němčinou, angličtinou a španělštinou. Ve standardně vybavených učebnách výpočetní techniky se seznamují s problematikou práce na počítači, která směřuje především k praktickým dovednostem. Studenti je zúročí na závěr svého vzdělávání při konání profilové části maturitní zkoušky.

Podmínky přijetí upravuje školský zákon. Vzdělávání je nástavbové, a tedy určené pro ty zájemce, kteří již absolvovali tříletý učební obor a získali výuční list. Profesní orientace zájemců o dálkové vzdělávání je velice široká. Od administrativních pracovnic, přes policisty, podnikatele, až po ženy na mateřské dovolené. Všem těmto a celé řadě dalších škola nabízí po dobu vzdělávání profesionální přístup celého učitelského týmu. Většina jeho členů absolvovala program celoživotního vzdělávání a stala se kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých.

Pro zájemce o vzdělávání pracující ve směnném provozu je příjemný pravidelný rozvrh konzultací, a to sudé týdny vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Dalším bonusem jsou nové kontakty, získané v průběhu studia, vytržení z každodenní rutiny všedních starostí a prostřednictvím dalšího vzdělávání i celkové obohacení a zkvalitnění osobního života.

Abychom při výčtu všech kladů nezapomněli ani na zápory, sluší se zde uvést, že škola poskytuje jako soukromý subjekt vzdělávání za úplatu, a to 1400,-Kč měsíčně. K této ceně je však kromě všeho výše uvedeného nutno připočítat i ideální polohu školy v samotném centru města a možnost parkování přímo v jejím areálu. Servis, který škola studentům poskytuje, by nebyl úplný, kdybychom opomněli poradensko-psychologickou pomoc pro případ problémů se zvládáním studia a nelehkého skloubení pracovních povinností a rodiny se vzděláváním.

Exkurze končí, cesta je volná a rozhodnutí jen na vás!