Exkurze - Poslanecká sněmovna 25. 9. 2014

22.10.2014 13:33

Dne 24. 9. 2014 v rámci výuky předmětu "Základy společenských věd" navštívila třída K4 jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze.
Cílem této exkurze bylo propojit teoretické znalosti žáků, získané v rámci výuky témat: Ústava ČR, Parlament ČR, zákonodárný proces, PS Parlamentu ČR, složení a jednání PS..., s konkrétní představou podoby zákonodárné praxe.
Exkurze dala žákům možnost vidět, jak ve skutečnosti vypadá politická práce, jaké je rozdělení poslanců v poslanecké sněmovně podle politické příslušnosti, a dále jim umožnila být přítomni při hlasování.

Zpracoval: Josef Krňoul