OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO

10.01.2012 07:13

Připomínáme:

Od 1.ledna 2012 se roční školné zvýšilo na 25 200,- Kč, tj. měsíčně na 2 100,- Kč. Školné bylo naposledy zvýšeno k 1.4.2006, a to podle průměrné mzdy za rok 2005. Tehdy činila průměrná mzda v České republice cca 19 000,- Kč. Školné se zvedalo na 1 900,- Kč měsíčně. Smlouva o studiu umožňuje stanovit školné až do výše jedné šestiny průměrné mzdy.

Zvýšení školného zdaleka neodráží zvýšení nákladů na energie, inflaci, atd. a vychází z průměrné mzdy za rok 2010, která byla cca 24 500,- Kč.

Podmínky placení školného zůstávají stejné. Měsíční školné se platí vždy k 15.dni daného měsíce, čtvrtletní školné v termínech stanovených smlouvou o studiu. Poprvé se platilo zvýšené školné do 20.prosince 2011 na první čtvrtletí roku 2012., a to ve výši 6 300,- Kč.

 

S pozdravem

PhDr. Jan Sinkule

ředitel školy