Sbírka na školní pomůcky pro děti v Africe

17.09.2012 08:46

„Den pro Afriku“, tak jsme nazvali středu 13. 6. 2012, kterou jsme věnovali charitativní sbírce pro africké děti. Společně jsme mezi  studenty a  pedagogy naší školy vybrali  1. 800 Kč, které jsme použili na nákup skutečných dárků (http://www.skutecnydarek.cz/), a to 2 školních tabulí  a  studijních pomůcek pro 40 studentů v Etiopii (ve spolupráci s organizací Člověk v tísni).

Nejvyšší příspěvky byly ze tříd PH1, KA3 a KA1, z jednotlivců daroval nejvíce Tomáš Hronek (200 Kč). Děkujeme všem, kteří měli zájem pomoci dětem v  Africe a přispěli jakoukoli částkou těm, kteří pomoc potřebují.

Je hezké vidět, že lhostejnost nás ještě nezasáhla všechny.