Třídní konzultace s rodiči

07.11.2011 18:40

Třídní konzultace s rodiči proběhnou v úterý 15. listopadu 2011, kdy Vám budou od 13.00 do 17.00 hodin k dispozici učitelé SaPSŠ.

Na programu budou informace o prospěchu, chování a docházce studentů, volba zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a rodičů do školské rady a další.

Přijďte se informovat na Vaše ratolesti!