Výsledky maturitní zkoušky - jaro 2011

07.10.2011 14:14

VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

(JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2011)
SROVNÁNÍ ŠKOL DLE SKUPIN OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK (POVINNÉ ZKOUŠKY)

 

název školy: Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.

sídlo školy: sady 5. května 21, 30112  Plzeň 1

  

PŘEDMĚT

PŘIHLÁŠEK

 

POŘADÍ ŠKOLY A SKUPINY OBORŮ V RÁMCI

ÚSPĚŠNOSTI

KRAJE A SKUPINY OBORŮ

ČR A SKUPINY OBORŮ

ČR CELKEM

ZÁKL.

VYŠ.

POZICE

CELK.

POZICE

CELK.

POZICE

CELK.

ČESKÝ JAZYK

69

97,9

 

2

10

13

226

396

2 329

A LITERATURA

MATEMATIKA

43

88

 

5

9

91

196

938

2 120

CIZÍ JAZYK

26

95,2

100

6

10

78

225

753

2 287