Obsah

Zaměstnanci

 

Zástupci školy

jméno

pozice

e-mail

Mgr. Šlechta Jaroslav

Zakladatel školy

slcht@atlas.cz

Mgr. et Bc. Marek Šlechta, Dis. Sportovní ředitel a zřizovatel

marekslechta@seznam.cz

PhDr. Sinkule Jan

Ředitel školy

j.sinkule@sapss-plzen.cz

Mgr. Karlovec Martin

Zástupce ředitele školy, PD3

m.karlovec@sapss-plzen.cz

Leváková Alena

Tajemnice školy

a.levakova@seznam.cz

Mgr. Čejková Jaroslava

Ekonomický úsek - mzdy, účto

jary.cejkova@seznam.cz

Mgr. Iveta Hauznerová

Výchovná poradkyně

hauznerova.iveta@seznam.cz

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Školní metodik prevence,
školní poradenský psycholog

msvoboda@kps.zcu.cz

 

Učitelé

jméno

třídnictví

zkratka

e-mail

Mgr. Čejková Jaroslava

 

Čj

jary.cejkova@seznam.cz

Mgr. Černá Marcela

P2A

Če

marcerna@centrum.cz

Mgr. Dejmek Milan

K4A

De

dejmek.milan@o2active.cz

Mgr. Frischová Jana

PD1

Fr

frischova.jana@seznam.cz

Mgr. Fulín Tomáš

PS4

Fu

tomasfulin@seznam.cz

Mgr. Fulínová Petra

K2A

Fp

janutek@seznam.cz

Mgr. Hauznerová Iveta

P1A

Ha

hauznerova.iveta@seznam.cz

Mgr. Jonák Jiří

K3A

Jo

jjonak@sapss-plzen.cz

Mgr. Konopík Pavel

K1A

Ko

konopik@sapss-plzen.cz

Koňařík Zdeněk

 

Kz

zkonarik@seznam.cz

Mgr. Krňoul Josef

P3A, PD2

Kr

j.krnoul@sapss-plzen.cz

PaeDr. Morávková Naděžda, Ph.D.

   

Mo

nmoravkova@seznam.cz

Mgr. et Bc. Pelcová Barbora

 

Pe

b.pelcova@sapss-plzen.cz

PhDr. Svoboda Michal, Ph.D.

 

Sm

msvoboda@kps.zcu.cz

Ing. et Mgr. Svoboda Milan

 

Sv

milansvoboda@post.cz

Ing. et Bc. Ševčíková Iva

   

Še

siva@seznam.cz

Mgr. Šimková Dagmar

 

Ši

dasasimkova@yahoo.com

Ing. Šípek Vladimír

 

Ší

sipekv@sapss-plzen.cz

Mgr. Šlechta Marek

 

Šm

marekslechta@seznam.cz