Asistent/ka, sekretář/ka

Asistent/ka, sekretář/ka

kód akce:  62-008-M

Rekvalifikační kurzy pro veřejnost

Nejbližší termín zahájení kurzu: 14. 2. 2014

Vstupní požadavky:  minimálně základní vzdělání

Forma:    prezenční

Délka:    100 hodin výuky

Organizace výuky:  kurz probíhá vždy v pátek (15:00 – 19:55) a sobotu (8:00 – 12:05, 13:00 – 17:55)

Ukončení:  osvědčení o absolvování kurzu (nutná účast min. 70 %)

osvědčení o získání profesní kvalifikace (zkouška před autorizovanou osobou) – poplatek za složení zkoušky není součástí kurzovného

Cena kurzu se liší podle počtu přihlášených:

 • 5000,-Kč (15 - 20 účastníků)
 • 6000,-Kč (10 – 14 účastníků)
 • 7000,-Kč (6 – 9 účastníků)

Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka (zkouška před autorizovanou osobou) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

 • vést administrativu
 • uplatňovat firemní procesy
 • aktivně využívat komunikačních dovedností
 • dodržovat zásady společenského chování a vystupování
 • orientovat se v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

 

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

 • administrativní pracovník
 • asistent/ka
 • sekretář/ka
 • firemní recepční

 

Přihláška ke stažení

Informace ke stažení