Personalista/ personalistka

Personalista/ personalistka

kód akce: R4
vstupní předpoklady: dokončené středoškolské vzdělání 
 

Kurz je zaměřen na rozvoj odborných a osobnostních kompetencí potřebných pro efektivní vykonávání personální práce v malých, středních a velkých firmách. Účastníci kurzu si osvojí prostřednictvím aktivizujících výukových strategií vědomosti a praktické dovednosti v oblasti náborů pracovníků, jejich motivace a kariérového růstu, pracovně-právních vztahů, zásad efektivní komunikace, týmové spolupráce a řešení mezilidských konfliktů na pracovišti.


Kurz je rozdělen do tří bloků:

  • Psychologický a osobnostně rozvojový, jehož náplní je psychologie osobnosti a psychodiagnostika, psychologie práce v týmu, komunikativní dovednosti.
  • Ekonomicko – právní s náplní: ekonomie v personální praxi, pracovní právo, ekonomika podniku a mzdové účetnictví.
  • Odborně profilový – personalistika, ve kterém se frekventanti seznámí s problematikou personálního managementu, výukovou strategií ve vzdělávání dospělých atd. Součástí tohoto bloku je i praktikum z personálního managementu a základy práce s PC.


Frekventanti si mohou volit z následujících možností:

  • Víkendové kurzy – 1. pololetí (16 vyučovacích hodin/víkend)
  • Víkendové kurzy – 2. pololetí (16 vyučovacích hodin/víkend)
  • Večerní kurzy (30 lekcí po 4 hodinách , vždy Po až St)
  • Intenzivní kurzy (15 lekcí po 8 hodinách)

 

Hodinová dotace: 120 vyučovacích hodin
Cena: 6000,- Kč