Účetnictví a daňová evidence(s využitím výpočetní techniky)

Účetnictví a daňová evidence(s využitím výpočetní techniky)

kód akce: R5
účastnit se mohou frekventanti s ukončeným středním vzděláním 
 

V průběhu kurzu získáte poznatky o zpracování daňové evidence a účetnictví firmy, o dokladech, majetku, zásobách, finančních prostředcích a jejich účtování, zúčtovacích vztazích, nákladech a výnosech v návaznosti na daňový dopad atd. Důraz je kladen na pochopení principů účtování, frekventanti jsou seznámeni s prací se základními účetními kategoriemi (cestovné a evidence jízd, leasing, mzdy – včetně odvodů, evidence a odpisů majetku, rezerv, inventarizace, hospodářský výsledek, zisk, ztráta). Další náplní kurzu jsou daně, jejich druhy, metodika zpracování výkazů výsledků hospodaření, daňová přiznání atd.
Teoretické poznatky jsou průběžně aplikovány a zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky. Obsah kurzu je přizpůsoben aktuálním změnám legislativy, především v oblasti Zákona o daních z příjmu a DPH, Zákona o DPH, Zákona o spotřební dani a Standardům, obsahujícím metodiku účtování. Při přípravě a realizaci kurzu spolupracujeme s vybranými katedrami Ekonomické fakulty ZČU v Plzni a využíváme praktické zkušenosti s touto oblastí mnoha podnikatelských subjektů v regionu.

 

Frekventanti si mohou volit z následujících možností:

  • Víkendové kurzy – 1. pololetí (16 vyučovacích hodin/víkend)
  • Víkendové kurzy – 2. pololetí (16 vyučovacích hodin/víkend)
  • Večerní kurzy (43 lekcí po 4 hodinách , vždy Po až St)
  • Intenzivní kurzy (22 lekcí po 8 hodinách)

 

Hodinová dotace: 170 hodin
Cena: 8500,- Kč