Základy podnikání

Základy podnikání

kód akce: R6

 

Kurz vybaví frekventanty znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro zahájení a úspěšné rozvíjení vlastního podnikání v libovolném oboru. Kurz bude rozdělen na:  

  • teoretické moduly (80 hodin) - základy ekonomiky, managementu a marketingu; základy podnikatelské právní legislativy
  • praktické moduly (40 hodin) - základy účetnictví (účetní program Účto); vedení fiktivní firmy. 
     

Jedná se o prezenční formu studia.
Výuka bude probíhat metodou přednášek, cvičení (teoreticko praktická výuka).
Při přípravě a realizaci kurzu spolupracujeme s Ekonomickou fakultou ZČU v Plzni a významnými podnikatelskými subjekty v regionu.

Frekventanti si mohou volit z následujících možností:

  • Víkendové kurzy – 1. pololetí (8 víkendů)
  • Víkendové kurzy - 2. pololetí (8 víkendů)
  • Večerní kurzy - vždy pondělí až čtvrtek
  • Intenzivní kurzy

  

Hodinová dotace: 120 hodin
Cena: 6000,- Kč