Dokumenty školy

 

Název dokumentu PDF soubor
Oficiální údaje o škole - denní studium
Oficiální údaje o škole - dálkové studium
Směrnice jednatelů společnosti
Školní a klasifikační řád
Stipendijní řád
Bezpečnost práce ve škole
Podmínky individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
Podmínky individuálního režimu docházky (IRD)
Podmínky plánovaného zkoušení (PZ)