ŠVP

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání Ekonomika a podnikání č.oboru 63-41-M/01 byl rozpracován do pěti školních vzdělávacích programů:
Program A: Firemní management a marketing
Program B: Sportovní management 
Program C: Výpočetní technika
Program D: Personalistika a psychologie managementu
Program E: Manažer zdravého životního stylu


Výuka podle ŠVP byla zahájena 1.9.2009 počínaje prvním ročníkem.

 

ŠVP jsou připraveny k nahlédnutí v sekretariátu školy nebo zde:  

  Profily ŠVP
Firemní management a marketing  
Sportovní management     
Výpočetní technika    
Personalistika a psychologie managementu    
Manažer zdravého životního stylu