Přijímací řízení pro školní rok 2017 / 2018

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotné přijímací zkoušky dle platné legislativy: 60% jednotná zkouška, 40% ostatní kritéria (např. sport, vysvědčení, soutěže apod.)

Termín odevzdání přihlášek je do 1.3.2017

Počet přijímaných v denním studiu Ekonomika podnikání 63-41-M/01 je 65 studentů.

Počet přijímaných v dálkovém studiu Podnikání 64-41-L/51 je 25 studentů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve škole a na tomto webu pod kódem uchazeče.

Nepřijatí uchazeči budou obesláni písemnou formou.

Postup při přijímacím řízení v krátké prezentaci u odboru školství Plzeňského kraje.