Obsah

Přijímací řízení pro školní rok 2017 / 2018

 

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotné přijímací zkoušky dle platné legislativy: 60% jednotná zkouška, 40% ostatní kritéria (např. sport, vysvědčení, soutěže apod.)

Termín odevzdání přihlášek je do 1.3.2017

Počet přijímaných v denním studiu Ekonomika podnikání 63-41-M/01 je 65 studentů.

Počet přijímaných v dálkovém studiu Podnikání 64-41-L/51 je 25 studentů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve škole a na tomto webu pod kódem uchazeče.

Nepřijatí uchazeči budou obesláni písemnou formou.

Postup při přijímacím řízení v krátké prezentaci u odboru školství Plzeňského kraje.

 


 

Denní studium - pokyny po přijetí

Co je třeba splnit po přijetí ke studiu:

 

1. Dodat na naši školu zápisový lístek do 10 pracovních dnů a spolu s ním poslat vyplněný dotazník o studiu, který je vyvěšen ke stažení a vytisknutí ve formátu PDF zde: Dotaznik_denni.pdf (89,8 kB)

 

2. Podepsat smlouvu o studiu žáka v těchto termínech:

15.5.2017       od 8:00 do 16:00 hod. v kanceláři tajemnice školy

16.5.2017       od 8:00 do 15:00 hod. v kanceláři tajemnice školy

Pokud by Vám termín podepsání smlouvy nevyhovoval, je možno domluvit telefonicky termín náhradní.

 

3. Placení školného a zápisného
  1. Zápisné činí 200,- Kč. Platí se hotově při podpisu smlouvy o studiu.
  2. Školné se platí měsíčně na základě trvalého příkazu ve výši 2300,- Kč – vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce na číslo účtu 632681/0300 – variabilní symbol je rodné číslo žáka. Školné se platí po dobu celého roku, tedy i o prázdninách - roční školné je tedy 27 600 Kč. Kopii trvalého příkazu vezměte prosím s sebou k podpisu smlouvy. Jiný způsob placení školného je možný jen po vzájemné dohodě obou stran. Změnu výše školného je škola povinna oznámit písemně.

 

4. Dokončit řádně 9.třídu základní školy (pokud tato podmínka nebyla splněna dříve).

 

V případě, že budete pro syna/dceru potřebovat ubytování, nalezente bližší informace např. zde:

přihlášku je možné stáhnout zde (zaslat na adresu DM): Prihlaska_Koterovska.pdf (1,4 MB).

 

PhDr. Jan Sinkule

ředitel školy