Obsah

Přijímací řízení - Seznam přijatých účastníků

Seznam přijatých účastníků přijímacího řízení dle registračních čísel naleznete v tabulce. Pokyny pro další postup naleznete v levém menu.

 

Registrační čísla přijatých studentů
01   27
02   28
03   29
04   31
06   32
08   33
09   34
10   35
12   36
13   37
14   38
15   39
16   40
17   41
18   42
19   43
20   44
21   45
23   46
24   47
25   49
26   50
    53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijati byli všichni žáci, kteří dosáhli 30 a více bodů u JPZ.

Všem přijatým blahopřejeme.

Zde naleznete informace jak postupovat v případě přijetí.

Nepřijatí žáci dostanou rozhodnutí o nepřijetí písemně.

 

PhDr. Jan Sinkule, ředitel školy

V Plzni 2.5.2017