Obsah

Kurzy, rekvalifikace

 

AUTORIZACE

Zkouška podle zákona č. 179

Přihláška ke zkoušce

Kurzy, rekvalifikace

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
#

Asistent/ka, sekretář/ka

Rekvalifikační kurzy pro veřejnost

#

Marketing

Kurz je určen pro drobné podnikatele, kteří mají zájem zkvalitnit a zefektivnit svoje podnikání, zvýšit svoji konkurenceschopnost a orientaci na trhu.
Účastnit se jej mohou frekventanti s ukončeným středním vzděláním.

#

Obsluha osobního počítače

Účastnit se jej mohou frekventanti s ukončenou základní školou i středním vzděláním.

#

Personalista/ personalistka

Kurz je zaměřen na rozvoj odborných a osobnostních kompetencí potřebných pro efektivní vykonávání personální práce v malých, středních a velkých firmách. Účastníci kurzu si osvojí prostřednictvím aktivizujících výukových strategií vědomosti a praktické dovednosti v oblasti náborů pracovníků, jejich motivace a kariérového růstu, pracovně-právních vztahů, zásad efektivní komunikace, týmové spolupráce a řešení mezilidských konfliktů na pracovišti.

#

Účetnictví a daňová evidence(s využitím výpočetní techniky)

V průběhu kurzu získáte poznatky o zpracování daňové evidence a účetnictví firmy, o dokladech, majetku, zásobách, finančních prostředcích a jejich účtování, zúčtovacích vztazích, nákladech a výnosech v návaznosti na daňový dopad atd. Důraz je kladen na pochopení principů účtování, frekventanti jsou seznámeni s prací se základními účetními kategoriemi (cestovné a evidence jízd, leasing, mzdy – včetně odvodů, evidence a odpisů majetku, rezerv, inventarizace, hospodářský výsledek, zisk, ztráta). Další náplní kurzu jsou daně, jejich druhy, metodika zpracování výkazů výsledků hospodaření, daňová přiznání atd.

#

Základy obsluhy osobního počítače

účastnit se jej mohou frekventanti s ukončenou základní školou i středním vzděláním

#

Základy podnikání

Kurz vybaví frekventanty znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro zahájení a úspěšné rozvíjení vlastního podnikání v libovolném oboru.