Obsah

Kurzy, rekvalifikace

 

AUTORIZACE

Zkouška podle zákona č. 179

Přihláška ke zkoušce

Kurzy, rekvalifikace

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
#

Účetnictví a daňová evidence(s využitím výpočetní techniky)

V průběhu kurzu získáte poznatky o zpracování daňové evidence a účetnictví firmy, o dokladech, majetku, zásobách, finančních prostředcích a jejich účtování, zúčtovacích vztazích, nákladech a výnosech v návaznosti na daňový dopad atd. Důraz je kladen na pochopení principů účtování, frekventanti jsou seznámeni s prací se základními účetními kategoriemi (cestovné a evidence jízd, leasing, mzdy – včetně odvodů, evidence a odpisů majetku, rezerv, inventarizace, hospodářský výsledek, zisk, ztráta). Další náplní kurzu jsou daně, jejich druhy, metodika zpracování výkazů výsledků hospodaření, daňová přiznání atd.