Obsah

Výpočetní technika

Výpočetní technika
 

Je určeno studentům se zvýšeným zájmem o výpočetní techniku. Běžná výuka je rozšířena o předměty: tvorba WWW stránek, počítačová grafika, správa sítě, hardware...

 

Pro koho je toto zaměření?

  • Pro všechny, kteří ví, že budou výpočetní techniku ve svém budoucím životě (zaměstnání) potřebovat.
  • Pro všechny se zvýšeným zájmem o podnikání, které výpočetní technika usnadňuje.
  • Pro ty, kteří ví, jak ekonomika hýbe světem ruku v ruce s rozvojem techniky.

 

Co se ve škole naučím?

  • Mimo práce s výpočetní technikou ekonomicko-manažerské dovednosti a znalosti.
  • Ovládat prostředí operačního systému.
  • Zacházet s hardwarem a softwarem (kancelářské balíky, správa souborů,...)
  • Práci s počítačovou grafikou
  • Tvorbu internetových stránek
  • Správu sítí

 

 

předměty

hodinová dotace

Povinné vyučovací předměty

I.ročník

II. ročník

III.ročník

IV.ročník

celkem

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

14

Anglický jazyk

3

5

5

5

18

2.cizí jazyk

3

2

2

2

9

Základy spol.věd

1

0

2

2

5

Dějepis

2

2

0

0

4

Matematika

3

3

4

4

14

Základy přírodních věd

2

2

0

0

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika a marketing

3

3

3

3

12

Účetnictví a daně

0

2

2

3

7

Finanční gramotnost

0

0

2

0

2

Hospodářské výpočty

2

0

0

0

2

Statistika

0

0

2

0

2

Výpočetní technika

4

3

2

2

13

Hospodářský zeměpis

2

2

0

0

4

Právní nauka

2

2

0

0

4

Psychologie v osobnostním rozvoji

0

2

0

0

2

Psychologie v ekonomické praxi

0

0

2

0

2

celkem povinné

33

33

32

28

126

 

Volitelné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Hardware

0

0

2

0

2

Počítačová grafika

0

0

2

0

2

Tvorba www stránek

0

0

0

2

2

Počítačové sítě

0

0

0

2

2

celkem volitelné

0

0

4

4

8

Počet vyuč.hodin týdně

33

33

36

32

134

 

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Seminář z matematiky

0

0

0

1

1

Seminář z ČJ a literatury

0

0

0

2

2

Ekonomicko-právní cvičení

0

0

0

2

2

Seminář ze základů spol.věd

0

0

0

2

2

 

prohlédnout toto ŠVP