Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni
Sportovní a podnikatelská
střední škola v Plzni
rozšířené vyhledávání

Co udělat po přijetí?

1. Dodat na naši školu co nejrychleji zápisový lístek a s ním nám poslat vyplněný dotazník o studiu, který je zde: Dotazník pro přijetí . Zápisový lístek a dotazník je možno odevzdat při podpisu smlouvy o studiu.

 

2. Podepsat smlouvu o studiu žáka v těchto termínech:

24.6.2020              od 8:00 do 14:00 hod. v kanceláři tajemnice školy

25.6.2020              od 8:00 do 14:00 hod. v kanceláři tajemnice školy

Můžete přijít podepsat smlouvu i dříve od 18.6.2020 od 9:00 do 12:00 hod. Pokud máte dotazy, volejte na číslo 377 225 933.

 

3. Placení školného a zápisného

  1. Zápisné činí 200,- Kč. Platí se hotově při podpisu smlouvy o studiu.
  2. Školné se platí měsíčně na základě trvalého příkazu ve výši 2300,- Kč - vždy nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na číslo účtu 632681/0300 – variabilní symbol je rodné číslo žáka.  První platba školného je v září 2020. Školné se platí po dobu celého školního roku, tedy i o prázdninách – roční školné je tedy 27600,- Kč. Kopii trvalého příkazu vezměte prosím s sebou k podpisu smlouvy. Jiný způsob placení školného je možný jen po vzájemné dohodě obou stran. Změnu výše školného je škola povinna oznámit písemně.

 

4. Dokončit řádně 9. třídu základní školy (pokud již tato podmínka nebyla splněna dříve).

 

S pozdravem

PhDr. Jan Sinkule

ředitel školy