Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni
Sportovní a podnikatelská
střední škola v Plzni
rozšířené vyhledávání

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019 / 2020

 

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotné přijímací zkoušky dle platné legislativy: 60% jednotná zkouška, 40% ostatní kritéria (např. sport, vysvědčení, soutěže apod.)

Termín odevzdání přihlášek je do 1.3.2019

Počet přijímaných v denním studiu Ekonomika podnikání 63-41-M/01 je 65 studentů.

Počet přijímaných v dálkovém studiu Podnikání 64-41-L/51 je 25 studentů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve škole a na tomto webu pod kódem uchazeče.

Nepřijatí uchazeči budou obesláni písemnou formou.

Prezentace pro přijímací řízení v roce 2019

 


 

Denní studium - pokyny po přijetí

Co je třeba splnit po přijetí ke studiu:

 

1. Dodat na naši školu zápisový lístek do 10 pracovních dnů a spolu s ním poslat vyplněný dotazník o studiu, který je vyvěšen ke stažení a vytisknutí ve formátu PDF zde: Dotaznik_denni.pdf (89,8 kB)

 

2. Podepsat smlouvu o studiu žáka v těchto termínech:

13.5.2019       od 8:00 do 16:00 hod. v kanceláři tajemnice školy

14.5.2019       od 8:00 do 15:00 hod. v kanceláři tajemnice školy

Pokud by Vám termín podepsání smlouvy nevyhovoval, je možno domluvit telefonicky termín náhradní.

 

3. Placení školného a zápisného
  1. Zápisné činí 200,- Kč. Platí se hotově při podpisu smlouvy o studiu.
  2. Školné se platí měsíčně na základě trvalého příkazu ve výši 2300,- Kč – vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce na číslo účtu 632681/0300 – variabilní symbol je rodné číslo žáka. Školné se platí po dobu celého roku, tedy i o prázdninách - roční školné je tedy 27 600 Kč. Kopii trvalého příkazu vezměte prosím s sebou k podpisu smlouvy. Jiný způsob placení školného je možný jen po vzájemné dohodě obou stran. Změnu výše školného je škola povinna oznámit písemně.

 

4. Dokončit řádně 9.třídu základní školy (pokud tato podmínka nebyla splněna dříve).

 

PhDr. Jan Sinkule

ředitel školy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Studenti o škole