Obsah

Seznam přijatých v I. kole přijímacího řízení

Seznam přijatých účastníků přijímacího řízení dle registračních čísel naleznete v tabulce.

102   125   201   225
103   126   204   226
104   128   206   227
105   129   208   228
106   130   209   229
107   131   210   230
108   132   211    
109   133   212    
111   134   213    
112   135   214    
115   136   215    
116   137   216    
117   138   217    
118   139   218    
119   150   219    
120   151   220    
121   152   221    
122   153   222    
123   154   223    
124   156   224    

Přijati byli všichni žáci, kteří dosáhli 25 a více bodů u JPZ.

Nejvíce dosažených bodů bylo 84.

Všem přijatým blahopřejeme.

Zde naleznete informace jak postupovat v případě přijetí.

Nepřijatí žáci dostanou rozhodnutí o nepřijetí písemně.

 

PhDr. Jan Sinkule, ředitel školy

V Plzni 29.4.2019