Obsah

Stipendium

Cílem zavedení Stipendijního řádu je finančně motivovat žáky a klienty školy k zájmu o vzdělávání a dosažení nadprůměrných studijních výsledků. Stipendijní řád podporuje žáky, kteří dosahují celkově výborných vzdělávacích výsledků a svým chováním vzorně reprezentují školu.
 
Pro 1. pololetí školního roku 2016/2017 bylo přiznáno stupendium studentům:
 
Příjmení a jméno Třída sleva ze školného
Černá Vanesa P2A 50%
Mojseňuková Anna P2A 50%
Ondrejka Lukáš P2A 100%
Ottis Jiří P2A 100%
Strnadová Lenka P2A 100%
Chudoba Marek K2A 50%
Jůnová Michaela K2A 50%
Čerepešová Klára P3A 50%
Varmužová Lucie P3A 50%
Karpíšek Jakub K3A 50%
Kopáček Josef K3A 50%
Kopáček Ladislav K3A 50%
Nekula Michal PS4 100%
Šípek Roman PS4 50%

 

V Plzni dne 28.6.2016

PhDr. Jan Sinkule, ředitel školy