Obsah

Důležité termíny

Datum Akce
3.9.2018 Začátek školního roku
4.-6.9.2018 Třídní administrativa, BOZP, PO, GDPR
3.-5.9.2018 Termín konání DT a PP společ.č. MZ - podzim
7.9.2018 Výuka dle rozvrhu (provizorní varianta 1)
10.9.2018 Praktická MZ (podzimní termín), od 8:00 hodin
15.9.2018 Ukončení přijímání žádostí pro 1. pololetí
9.-12.9.2018 Seznamovací kurz (1. ročník - třída: K1A)
12.-15.9.2018 Seznamovací kurz (1. ročník - třída: P1A)
17.-19.9.2018 Ústní MZ (podzim) - od  8:00 hodin
21.9.2018 Poslední termín pro doklas."N" (žádost z 28.8.18)
26.-27.9.2018 Opravné zkoušky pro "N"
21.9.2018 Zahájení dálkového studia
25.9.2018 Mimořádný třídní aktiv P4A (od 16:30 hodin)
28.9.2018 Den české státnosti
12.10.2018 Hromadná prezentace na ZŠ (fotbalisté)
19.10.2018 Výběrové zkoušky pro fotbalisty
29.-30.10.2018 Podzimní prázdniny
28.10.2018 Den vzniku samostatného českoslov. státu
15.11.2018 Uzávěrka podání přihlášek k MZ(§4 vyhl.177_09)
14.11.2018 Uzavřít klasifikaci+ známky do Bakaláře
15.11.2018 Pedagogická porada za 1. čtvrtlet. 13.00 hod.
16.11.2018 Konec 1. čtvrtletí 
17.11.2018 Den boje za svobodu a demokracii
20.11.2018 Třídní konzultace s rodiči, 13:00 - 17:00 h.
7.12.2018 Den otevřených dveří I. 
8.-13.12.2018 Lyžařský zájezd
19.12.2018 Třídní vánoční program
20.12.2018 Vánoční fotbalový turnaj  8.00 - 14.00 hod.
21.12.2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO
22.12.2018 Začátek vánočních prázdnin
6.1.2019 Konec vánočních prázdnin
7.1.2019 Nástup do školy 
11.1.2019 Den otevřených dveří II. 
28.1.2019 Uzavřít klasifikaci+známky do Bakaláře
29.1.2019 Pedagogická porada za 1. pololetí 13.00 hod.
31.1.2019 Předání vysvědčení  - 5. vyuč. hodina  
31.1.2019 Konec 1. pololetí
1.2.2019 Pololetní prázdniny