Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni
Sportovní a podnikatelská
střední škola v Plzni
rozšířené vyhledávání

Zaměstnanci

E-mailová adresa zaměstnanců školy je ve tvaru:

první písmeno křestního jména.příjmení@sapss-plzen.cz

V případě shodnosti příjmení se místo prvního písmene z křestního jména použije celé křestní jméno. Petr Novák má tedy e-mail p.novak@sapss-plzen.cz nebo petr.novak@sapss-plzen.cz.

Zástupci školy

jméno

pozice

Mgr. et Bc. Šlechta Marek, Dis. Sportovní ředitel a zřizovatel

PhDr. Sinkule Jan

Ředitel školy

Mgr. Karlovec Martin

Zástupce ředitele školy, PD3

Leváková Alena

Tajemnice školy

Mgr. Čejková Jaroslava

Ekonomický úsek - mzdy, účto

Mgr. Hauznerová Iveta

Výchovná poradkyně

PhDr. Svoboda Michal, Ph.D.

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Sumcovová

Školní poradenský psycholog

 

Učitelé

jméno

třídnictví

zkratka

Mgr. Čejková Jaroslava

 

Čj

Mgr. Černá Marcela

P1A

Če

Mgr. Dejmek Milan

K3A

De

Daniel Erhart

 

Er

Mgr. Fulín Tomáš

P3A

Fu

Mgr. Fulínová Petra

 

Fp

Mgr. Hauznerová Iveta

P4A

Ha

Mgr. Jonák Jiří

K1A

Jo

Mgr. Konopík Pavel

K4A

Ko

Mgr. Koňařík Zdeněk

 

Kz

Mgr. Krňoul Josef

P2A, PD2

Kr

PaeDr. Morávková Naděžda, Ph.D.

   

Mo

Mgr. Oudová Anna

 

Ou

Mgr. et Bc. Pelcová Barbora

 

Pe

Mgr. Alena Rajská

K2A

Ra

PhDr. Svoboda Michal, Ph.D.

 

Sm

Ing. et Mgr. Svoboda Milan

 

Sv

Ing. et Bc. Ševčíková Iva

PD1

Še

Mgr. Šimková Dagmar

 

Ši

Mgr. Šlechta Marek

 

Šm

Mgr. Špetková Jitka

 

Šp