Obsah

Nejčastější otázky

 

Jak se mohu na školu přihlásit?

Ve stejných termínech jako na jiné střední školy.

Vyplnit přihlášku, kterou dostanete na základní škole, a zaslat ji na naší školu. 

 

Co mám vyplnit v přihlášce v kolonce studijní obor, kód a název?

studijní obor: Ekonomika a podnikání

kód oboru: 63-41-M/01 

vzdělávací programy (zaměření):

A - Firemní management

B - Sportovní management

C - Výpočetní technika

D - Personalistika a psychologie managementu

E - Manažer zdravého životního stylu

Zájemci o konkrétní zaměření napíší jeho písmeno (A - E) do přihlášky.

 

Z čeho se dělají přijímací zkoušky?

Všichni žáci konají v 1. kole jednotné příjímací zkoušky (více informací...).

 

Můžu měnit zaměření během studia?

Ano, to není problém. Konkrátní zaměření se volí znovu na konci druhého ročníku.

 

Má škola internát?

Nemá, žáci bydlí v domovech mládeže jiných středních škol. (viz ubytování studentů)

Ubytování v internátech si žáci zajišťují sami. Můžeme jim doporučit například Domov mládeže SPŠD. Více informací (více informací...).

 

Platí se na škole školné?

Platí, výše školného činí od 1.1.2016 27 600,-Kč ročně (2 300,-Kč měsíčně).

 

Mohu navštěvovat školu i když nejsem sportovec?

Samozřejmě, zvolíte si některé nesportovní zaměření, které studuje více než polovina studentů. 

 

Slyšel jsem, že na školu mohou jen sportovci hrající fotbal nebo hokej?

To není pravda, školu navštěvují i další sportovci, většinou ale studují jiná zaměření než B.

 

Musím hrát fotbal za mužstvo školy?

Ne, mohu hrát a trénovat i v jiném klubu. 

 

Má škola dálkové studium?

Má, podmínkou pro přijetí je výuční list. Více informací v sekci Dálkové studium.

Ve výjimečných případech je možné studovat formou individuálního vzdělávací programu (dále jen IVP) (např. z důvodu vysokého sportovního vytížení). 

Studenti s IVP platí školné zvýšené o 1800,-Kč měsíčně (měsíční školné tedy činí 4 100,-Kč). Je to proto, že na studenty s IVP dostává škola jen 5% normativu (státní dotace). 

 

Jaká je šance studovat vysokou školu po ukončení studia?

Poměrně vysoká, ze všech studentů, kteří maturovali v posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých školách 35% (přijato cca. 70% uchazečů o studium na VŠ). 

 

Co mám dělat, když jsem nestihl talentové zkoušky?

Zavolat na školu a domluvit si náhradní termín.