Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni
Sportovní a podnikatelská
střední škola v Plzni
rozšířené vyhledávání

Marketing a personální management

Firemní management a marketing

Je určen pro studenty, kteří mají zájem o ekonomická studia, nejsou aktivními fotbalisty či hokejisty (tzn. nedělají žádný sport), nebo provozují jiné sporty než fotbal a hokej.
 

Co ve škole získám?

 • Maturitu v perspektivním oboru.
 • Naučíte se založit a vést firmu, pochopíte firemní finance, management, marketing a zahraniční obchod.
 • Naučíte se získávat a vést lidi.
 • Naučíte se dva jazyky (na výběr máte mimo AJ také NJ, RJ).

 

Možnost uplatnění:

 • Ve vlastním podnikání
 • Střední a vyšší management ve firmách různého zaměření
 • Další studium na vysokých školách zejména ekonomického a humanitního zaměření
 • Zaměstnání v soukromém i státním sektoru

 

Úspěšnost absolventů?

 • Mají vlastní firmy v ČR i v cizině.
 • Pracují na manažerských pozicích v různých firmách.
 • Po dokončení vysokých škol pracují jako ekonomové, právníci, učitelé, atd.

   

Učební plán
Název ŠVP
Marketing a personální management
Platnost od:
1.9. 2022
Kód a název:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky v denní formě
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
celkem
Český jazyk a literatura
4
3
3
4
14
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
Německý jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
3
3
2
2
10
Základy společenských věd
2
2
2
2
8
Dějepis
2
2
0
0
4
Hospodářský zeměpis
2
2
0
0
4
Základy přírodních věd
2
2
0
0
4
Matematika
3
3
3
3
12
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Výpočetní technika
3
3
3
3
12
Ekonomika, management
3
3
3
3
12
Účetnictví a daně
0
2
2,5 S/L1)
2,5 S/L1)
7
Finanční gramotnost
0
0
2
0
2
Psychologie
2
2
0
0
4
Osobnostní a sociální rozvoj
1
0
0
0
1
Ekonomicko-právní cvičení
0
0
1
1
2
Odborná praxe
2)
3)
3)
2)
 
Celkem povinné vyuč. předměty
32
32
26,5
25,5
116
Volitelné vyučovací předměty
Aplikovaný marketing
0
0
2
2
4
Personální management
0
0
2
2
4
Celkem volitelné vyuč.předměty
0
0
4
4
8
Počet vyučovacích hodin týdně
32
32
30,5
29,5
124
Nepovinné vyuč. předměty
Seminář z ČJ a literatury
0
0
0
2
2
Konverzace z CJ
0
0
2
2
4
Seminář z Ma
0
0
2
2
4

Vysvětlivky:

1) Sudý/lichý týden

2) Předmět není rozvrhován

3) Odborná praxe - 14 kalendářních dnů

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Studenti o škole